abhazya

saat200milyar
Abhazya, Gürcistan'da özerk bir cumhuriyettir. Farklı etnik kökenlere, dinlere ve dillere sahip ülkenin en çeşitli bölgelerinden biridir.

Abhazlar, Abhazya'da Abhaz dilini konuşan ve Doğu Ortodoks Hristiyanları olan bir azınlık grubudur. Sovyetler Birliği döneminde etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle zulüm gördüler. Buna rağmen kültürlerini, dillerini ve dinlerini yıllar boyunca korumayı başarmışlardır. Ayrıca bir cumhurbaşkanı ve parlamento içeren kendi hükümet sistemlerini kurarak Gürcistan'dan bağımsızlık duygusunu korumayı başardılar.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol