bulgaristan

saat200milyar
Bulgaristan Doğu Avrupa'da bir ülkedir. Romanya, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan ile sınır komşusudur. Ülkenin nüfusu 7 milyondur.

Bulgaristan'ın uzun bir tarihi var. İlk olarak MÖ 6. yüzyılda Trakyalılar tarafından iskan edilmiş ve daha sonra MS 1. yüzyılda Romalılar tarafından fethedilmiştir. Bulgaristan, MS 864'te Ortodoks Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettiğinde Hristiyan bir devlet oldu.

Osmanlı İmparatorluğu 1396'da Bulgaristan'ı fethetti ve 1877-78 Rus-Türk Savaşı'ndan sonra Rusya tarafından kurtarıldığı 1878 yılına kadar 500 yıl boyunca yönetti.

Bulgaristan'ın başkenti, aynı zamanda 1 milyon nüfusuyla en büyük şehri olan Sofya'dır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol