confessions

saat200milyar

1. nesil Yazar - uzman yazar - Yazar -

  1. toplam entry 178
  2. takipçi 1
  3. puan 6822

burkina faso

saat200milyar
Burkina Faso, Batı Afrika'da bir ülkedir. Dünyanın en büyük mangrov ormanına, Afrika'nın en büyük ikinci yağmur ormanına ve dünyanın en büyük üçüncü çölüne ev sahipliği yapmaktadır.

Burkina Faso, dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Ülke, 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi askeri darbe yaşadı.

Ekonomi, çoğunlukla, nüfusunun yaklaşık üçte ikisi için istihdam sağlayan geçimlik tarım ve pamuk üretimine bağlıdır.

bulgaristan

saat200milyar
Bulgaristan Doğu Avrupa'da bir ülkedir. Romanya, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan ile sınır komşusudur. Ülkenin nüfusu 7 milyondur.

Bulgaristan'ın uzun bir tarihi var. İlk olarak MÖ 6. yüzyılda Trakyalılar tarafından iskan edilmiş ve daha sonra MS 1. yüzyılda Romalılar tarafından fethedilmiştir. Bulgaristan, MS 864'te Ortodoks Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettiğinde Hristiyan bir devlet oldu.

Osmanlı İmparatorluğu 1396'da Bulgaristan'ı fethetti ve 1877-78 Rus-Türk Savaşı'ndan sonra Rusya tarafından kurtarıldığı 1878 yılına kadar 500 yıl boyunca yönetti.

Bulgaristan'ın başkenti, aynı zamanda 1 milyon nüfusuyla en büyük şehri olan Sofya'dır.

brunei

saat200milyar
Brunei, Güneydoğu Asya'da bulunan küçük bir ülkedir. Nüfus 400.000'in biraz üzerindedir ve Brunei'nin resmi dili Malay'dır.

Brunei Sultanı, ülkesini anayasal bir monarşiye dönüştüren yeni bir anayasa getirdiği 1959 yılına kadar mutlak hükümdardı. Brunei, 2014 yılında kişi başına ortalama 67.000 ABD Doları GSYİH ile Asya'nın en zengin ülkelerinden biri oldu.

brezilya

saat200milyar
Brezilya ülkesi, dünyadaki en çeşitli ülkelerden biridir. Birçok farklı kültür ve dile sahip 210 milyondan fazla nüfusa sahiptir.

Brezilya, 26 eyalet ve bir federal bölgeden oluşan bir federasyondur. Ülkenin başkenti, 1956'da başkent olarak Rio de Janeiro'nun yerini alması planlanan Brasília'dır.

botsvana

saat200milyar
Botsvana, Güney Afrika'da karayla çevrili bir ülkedir. Güney ve doğuda Güney Afrika, batıda Namibya ve kuzeyde Zambiya ile komşudur.

Botsvana, 2 milyondan biraz fazla nüfusuyla dünyanın en seyrek nüfuslu ülkelerinden biridir. Ülke, üretimin yanı sıra tarım, turizm, madencilik ve taş ocakçılığına dayanan çok çeşitli bir ekonomiye sahiptir. Botsvana'nın kişi başına düşen GSYİH'si 14.814 $ PPP'dir (2015).

bosna-hersek

saat200milyar
Bosna-Hersek, Avrupa'nın Balkanlar bölgesinde yer alan bir ülkedir. Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile komşudur.

Bosna-Hersek, Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar ve diğerlerini içeren 3,5 milyonluk bir nüfusa sahiptir. 1992 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanmıştır. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'dır.

bolivya

saat200milyar
Bolivya, Batı Yarımküre'de yer alan bir ülkedir ve Güney Amerika'nın en fakir ülkesidir.

1.098.581 kilometrekare yüzölçümüne ve 10,5 milyon nüfusa sahiptir. Resmi dili İspanyolca, başkenti La Paz'dır.

birleşik krallık

saat200milyar
Birleşik Krallık, Britanya Adaları'nın bir parçası olan bir ülkedir. Güneyde İrlanda Cumhuriyeti ile bir kara sınırını paylaşır ve bunun dışında Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi, Manş Denizi ve İrlanda Denizi ile çevrilidir.

Birleşik Krallık, özellikle Avrupa Birliği'nin orijinal üyelerinden biri olarak, yüzyıllardır uluslararası ilişkilerde önemli bir katılımcı olmuştur. 1688'den beri anayasal monarşi olan egemen bir devlet, kendi siyasi sistemini ve geleneklerini geliştirmiştir.

birleşik arap emirlikleri

saat200milyar
Genellikle BAE veya kısaca Emirates olarak kısaltılan Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da bir ülkedir. Batıda Suudi Arabistan ve Umman, kuzeydoğuda Kuveyt, doğuda Katar ve Bahreyn, güneyde Ürdün ve Irak ile çevrilidir. BAE, 1971'de İngiltere'den bağımsız hale gelen yedi emirlikten oluşan bir federasyondur.

BAE'nin ekonomisi, GSYİH'nın %75'inden fazlasını oluşturan petrol gelirleriyle petrol ihracatına dayanmaktadır. Ülke, İran ve Irak arasındaki bölgesel anlaşmazlıkların ülkeyi Irak'ın safına ittiği 1980'den beri siyasi istikrarsızlığa maruz kaldı.

bhutan

saat200milyar
Bhutan, Himalayalar'da Hindistan ve Çin arasında sıkışmış küçük bir ülkedir. Kuzeyde ve doğuda Tibet, güneyde Hindistan ve batıda Bangladeş ve Nepal ile sınır komşusudur.

Asya'nın en seyrek nüfuslu ülkelerinden biridir. Ülke, yaklaşık 650.000 kişilik bir nüfusa sahiptir ve ortalama nüfus yoğunluğu kilometrekare başına yaklaşık 12 kişidir.

Ülkede dört mevsim vardır: yaz (Nisan-Haziran), muson (Temmuz-Eylül), sonbahar (Ekim-Kasım) ve kış (Aralık-Mart).

belarus

saat200milyar
Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyde Rusya, güneyde Ukrayna, batıda Polonya ve kuzeybatıda Litvanya ve Letonya ile sınır komşusudur.

Belarus, Avrupa'da Hristiyanlığı devlet dini olarak benimseyen son ülkelerden biriydi. Bu, MS 988'de Kiev Prensi Vladimir I altında oldu.

Belarus Cumhuriyeti, 1994 yılından beri tek bir parti tarafından yönetilmektedir - Belarus Sosyalist Demokrasi Partisi (PBDPS). Başkan Alexander Lukashenko tarafından yönetiliyor.

benin

saat200milyar
Benin, Batı Afrika'da Nijerya ve Togo ile çevrili bir ülkedir. Bölgedeki en kalabalık ülkedir. Benin adı, onu Nijerya'dan ayıran Benin Körfezi'nden geliyor.

Benin'in resmi dili Fransızca, para birimi ise CFA Frangı'dır. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) bir üyesi olan Benin, BM, DTÖ, Afrika Birliği (AU) ve La Francophonie gibi birçok uluslararası kuruluşa üye olmuştur.

belize

saat200milyar
Belize, Orta Amerika'da İngilizce konuşulan tek ülkedir. Karayip Denizi'nde yaklaşık 350.000 nüfusa sahip bir ada ülkesi.

Belize, biyolojik çeşitliliği ve geniş mercan resifleri ile tanınır. Birçok kuş türü ve diğer hayvanlar nedeniyle kuş gözlemciliği destinasyonu olarak da bilinir.

Turizm, ülkenin GSYİH'sının %60'ından fazlasını oluşturan Belize'nin ana sektörüdür.

Belize Set Resifi, kıyıların çoğu boyunca uzanır ve dünyadaki tüm deniz türlerinin üçte birinden fazlasını kapsar.

belçika

saat200milyar
Belçika küçük bir ülke ama müreffeh bir ülke. Dünyanın ikinci en yüksek kişi başına GSYİH'sına sahiptir ve ekonomisi son 20 yılda diğer tüm ülkelerden daha fazla büyümüştür.

Belçika'nın ekonomisi, toplam GSYİH'nın yaklaşık %27'sini oluşturan endüstriyel üretim tarafından yönlendirilmektedir. Belçika'nın ana endüstrileri kimya, gıda işleme ve makine imalatıdır. Hizmet sektörü, Belçika'nın GSYİH'sının yaklaşık %71'ini oluşturuyor ve nüfusun yaklaşık %77'sini istihdam ediyor.

barbados

saat200milyar
Barbados, Karayipler'de bir ülkedir. Bir ada ülkesidir ve dünyanın en uzun ikinci mercan resifine sahiptir.

Barbados, yaklaşık 280.000 nüfusa sahip küçük bir ada ülkesidir. Barbados'un başkenti Bridgetown'dur.

Barbados, 30 Kasım 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

bangladeş

saat200milyar
Bangladeş, Güney Asya'da bir ülkedir ve Hindistan, Myanmar, Butan ve Nepal ile sınır komşusudur. Yaklaşık 163 milyon nüfusa sahiptir.

Bangladeş gelişmekte olan bir ülkedir ve dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Ülke, tarıma dayalı bir ekonomiye sahiptir ve nüfusun yaklaşık %15'i tarımda istihdam edilmektedir.

Bangladeş 1985'ten beri SAARC üyesidir. Bangladeş ayrıca 1995 yılında DTÖ'ye üye olmuştur.

Başkent, tahmini 12 milyon nüfusa sahip olan ve onu dünyanın en büyük şehirlerinden biri yapan Dakka'dır.

bahreyn

saat200milyar
Bahreyn, Arap Yarımadası'nda küçük bir Arap ülkesidir. Suudi Arabistan, Katar ve Basra Körfezi ile çevrilidir.

Bahreyn 1,2 milyon nüfusa sahiptir ve nüfusun çoğunluğunu Bahreynliler oluşturmaktadır. Bahreyn vatandaşlarının küçük bir kısmı, vatandaşlığa kabul edilen veya başka ülkelerde doğup daha sonra Bahreyn'e göç eden Bahreynli olmayanlardır.

Bahreyn Krallığı, 33 adadan oluşan bir takımadadır ve Suudi Arabistan'ın doğu kıyısı açıklarında Basra Körfezi'nde yer alır. Bahreyn'in başkenti Manama'dır ve yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir.

bahamalar

saat200milyar
Bahamalar, İran'ın güneyinde bir şehirdir. İran'ın en eski şehirlerinden biridir ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bahamalar bu bölgede yaşayan bir etnik gruptur.

"Bahamalar" kelimesi, "bin" anlamına gelen "baha" ve "barınak" anlamına gelen "malar" kelimesinden gelir. Binlerce yolcu barınağına sahip olduğu için şehre bu ad verilmiş.

azerbaycan

saat200milyar
Azerbaycan, Avrasya'nın Kafkasya bölgesinde bir ülkedir. Rusya, Gürcistan, İran ve Ermenistan ile komşudur.

Azerbaycan'ın şu anki Cumhurbaşkanı, 2003 yılından beri iktidarda olan İlham Aliyev'dir.

1918'de Azerbaycan Rusya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti ve 1991'de bağımsızlığını yeniden kazanana kadar 70 yıl boyunca Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu.

Azerbaycan, GSYİH'nın yarısından fazlasını oluşturan petrol endüstrisine sahip petrol üreten bir ülkedir. Ayrıca verimli toprakları ve iklim koşulları nedeniyle güçlü bir tarım sektörüne sahiptir.
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol